Hur länge får man fiska hummer? Hummerfiske – Datum, lagar och regler

Hummerpremiären är en stor dag för många och hummerfisket pågår i flera månader därefter.

Varje år börjar hummerfisket den första måndagen efter den 20:e september. Därefter är hummerfiske tillåtet för både fritidsfiskare och yrkesfiskare men hur länge man får fiska hummer varierar.

En fritidsfiskare får fiska hummer fram till den sista november och en yrkesfiskare får fiska hummer fram till den sista december.

När får man fiska hummer?

Hur länge man får fiska hummer varierar. Det som bestämmer hur länge du får fiska är om du är en fritidsfiskare eller en yrkesfiskare. Yrkesfiskare får nämnligen en månads längre fiskeperiod än fritidsfiskare när det gäller hummerfiske.

Hummerfiske för fritidsfiskare är tillåtet mellan:

 • Den första måndagen klockan 07.00 efter den 20:e september
 • Till och med den sista november. (30 November)

Hummerfiske för yrkesfiskare är tillåtet mellan:

 • Den första måndagen klockan 07.00 efter den 20:e september
 • Till och med den sista december. (31 December)

Man får alltså alltid fiska hummer till samma slutdatum, men när hummerfisket börjar varierar.

Vilket datum hummerfiske blir tillåtet för varje år:

 • 2022: Den 26 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2023: Den 25 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2024: Den 23 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2025: Den 22 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2026: Den 21 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2027: Den 27 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2028: Den 25 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2029: Den 24 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet
 • 2030: Den 23 september klockan 07.00 är hummerfiske tillåtet

Innan hummerfisket börjar infaller redskapsförbudet

Redskapsförbudet börjar klockan 07.00 måndagen före första tillåtna dagen att fiska och gäller till att det är tillåtet att fiska hummer.

Då är det förbjudet att fiska med nät, tinor och ryssjor i Kattegatt och Skagerrak. Det finns dock undantag för redskapsförbudet.

Fiske som sker med sillgarn eller makrillgarn är tillåtet, det gäller även fiske med tinor. Fisket får dock endast ske efter havskräfta på minst 30 meter djup.

Släpp tillbaka en små och rombärande humrar

För att bibehålla goda mängder hummer i vattnet och undvika att fiska upp humrar som är mycket små finns det regler som säger vilka humrar som måste släppas tillbaka i vattnet.

En hummer som är rombärande ska alltid släppas tillbaka. Alltså En hona där rommen har flyttats från huvudskölden och nu befinner sig intill simbenen under stjärtpartiet är inte tillåtet att fiska upp och behålla. Släpp istället tillbaka hummern och låt den simma vidare.

Små humrar, där storleken på huvudskölden är mindre än 90mm, ska också släppas tillbaka. De är alldeles för små för att det ska vara värda att fiska upp och bör istället lämnas för nästa års hummerfiske. 90 mm mäter man från ögonhålans bakkant till huvudsköldens bakkant.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *