OM OSS KÖP KRÄFTOR FÖLJ MED UT GALLERI KRAVFISKE FISKEPOLITIK KONTAKT

SATSA PÅ KRAVMÄRKTA KRÄFTOR

KRAV-märkt fisk och skaldjur är en möjlighet för alla som vill verka för ett hållbart fiske. Mängden produkter från det KRAV-märkta fisket ökar nu kraftigt på marknaden. Först ut var räkor, sedan kom sillen och nu har KRAV-märkt fryst torsk, kolja, sej, burfångad havskräfta och ett antal förädlade produkter kommit i snabb takt.

De tre ledande begreppen för KRAV-certifierat fiske är säkra metoder, hållbara bestånd och spårbarhet.

Säkra metoder innebär att de redskap som används sorterar ut fisk av fel storlek och så kallad bifångst av andra arter än målarten. Därigenom blir den fångst som kommer med av misstag minimal liksom skadorna för övriga fiskarter, sjöfåglar, tumlare och andra marina djur. Fiskemetoderna förstör heller inte bottnar eller korallrev.

Hållbarheten säkras genom att det KRAV-certifierade fisket sker på bestånd som är långsiktigt hållbara och utan att överskrida den biologiska produktionsförmågan. För att ett fiske ska bli KRAV-godkänt ska sakkunniga inom bland annat fiskeribiologi, miljövård, etologi, fiskemetoder och redskapsutveckling bedöma att beståndet klarar fisket långsiktigt.

Spårbarhet innebär att fartyget kan positionsbestämmas, vilket gör att det går att kontrollera att fartyget endast fiskar på godkända bestånd.

Fisken är också fångad från fartyg med höga krav på minsta miljöbelastning från drivmedel, smörjoljor, hydrauloljor och bottenfärger.

Ekologiskt fiske är framtiden!

Läs mer om Krav på deras egna hemsida: www.krav.se


COPYRIGHT 2012 BURFISKARNA AB - DESIGN AV KARL-OSKAR DESIGNSTUDIO